changes1See Genius verwijst naar de tekst die bekende staat als het Think Different Manifesto. Deze tekst (onderdeel van een beroemde Apple marketingcampagne) is een eerbetoon aan de creatieve geesten, de omdenkers, de grote inspiratoren. Deze crazy ones hebben het inzicht gehad dat dingen anders doen je meer en verder brengt dan het volgen van de gebaande paden.

Zo kijken wij naar onderwijsinnovatie en de docent als creatieve professional. We willen scholen en docenten in de Think Different-stand zien te krijgen en modern onderwijs laten ontwikkelen dat de wereld van kinderen en leraren verandert. Want:
While some see them as the crazy ones, we See Genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.

Maar hoe prachtig dat manifest ook is, alleen een inspirerende reclametekst is natuurlijk wat mager als inhoudelijk uitgangspunt voor het werk dat we doen. Dus laten we ons in denken en doen leiden door een aantal onderling sterk samenhangende ideeën van instellingen en onderwijsdenkers.

P21
Het Partnership for 21st Century Skills (P21) heeft een raamwerk ontwikkeld dat helpt in kaart te brengen wat de kern is van 21e-eeuws vaardigheden, schoolvakken en hoe dat weerspiegelt in de praktijk van het onderwijs. See Genius gebruikt dit raamwerk als algemeen theoretisch kader.
ACOT2
Apple's eigen onderzoeksprogramma  Apple Classrooms of Tomorrow – Today (ACOT2) heeft als belangrijkste doelstelling leraren handvatten te geven om Next Generation Learning te ontwerpen.
TPACK
TPACK is een handig hulpmiddel om docenten te laten kijken naar een aantal fundamentele aspecten van eigentijds leraarschap en hoe deze aspecten op een betekenisvolle manier kunnen worden samengebracht.
SAMR
Ruben Puentadura heeft een beschrijvend model gemaakt dat we bij See Genius gebruiken om de ambities van scholen, teams en docenten wat betreft de integratie en het gebruik van technologie voor het leren te benoemen.
Vier in Balans
Vier in Balans helpt scholen zicht te krijgen op de manier waarop ze technologie in het leren integreren en is daarom  vaak het startpunt als we met scholen gaan praten over wat ze willen bereiken met al die technologie in hun klassen.
CBL
CBL staat voor Challenge Based Learning en is eigenlijk de principes van ACOT2 vertaald naar een didactisch model voor actiegericht, contextrijk projectonderwijs.