Hoe goed onderbouwd de inzichten van P21 ook zijn, het is natuurlijk wel tamelijk abstracte kost. En eerlijk gezegd, je hebt er weinig aan in de klas.

Gelukkig heeft Apple zich dat ook gerealiseerd en daarom is zij een eigen onderzoeksprogramma gestart. Dat onderzoek, Apple Classrooms of Tomorrow – Today (ACOT2) heeft als belangrijkste doelstelling leraren handvatten te geven om leren te ontwerpen dat eigentijdse scholieren en studenten aan spreekt. Een belangrijk resultaat is een set ontwikelprincipes die leraren als een soort lakmoesproef kunnen gebruiken om te kijken of de lessen die ze maken een eigentijds scholieren publiek aanspreken.

Deze 6 ontwikkelprincipes leggen we natuurlijk niet alleen voor aan de leraren van de scholen waar we mogen werken, maar daar baseren we natuurlijk ook onze eigen trainingen en workshops op.