Theorie is mooi, praktijk is mooier.

Hoe moet dat innovatie, eigentijdse onderwijs er nu uitzien? Daar is natuurlijk geen eenduidig antwoord of een allesoplossende onderwijspraktijk voor. Er is echter wel een praktische uitwerking in de lijn van P21 en ACOT2 waar we erg enthousiast over zijn en die scholen de kans geeft om dat eigentijdse, leerlinggerichte onderwijs uit te voeren. Dat is Challenge Based Learning.

CBL is vergelijkbaar met Probleem of Project Based Learning, maar het richt zich nadrukkelijk op het leerproces in plaats van het product en maakt gebruik van eenmultidisciplinaire aanpak om samenwerking te stimuleren, technologie te integreren, en een relevante en authetieke relatie met de gemeenschap in en om de school te creëren.

Meer weten? Bekijk dan de CBL-website voor achtergronden en verslagen van prachtige challenges.