Eigentijds onderwijs vraagt om kennis en inzichten over hoe het is om in de 21e eeuw te leren, leven en werken.

Het Partnership for 21st Century Skills (P21) heeft een raamwerk ontwikkeld dat helpt in kaart te brengen wat de kern is van 21e-eeuws vaardigheden, schoolvakken en hoe dat weerspiegelt in de praktijk van het onderwijs.

See Genius gebruikt dit raamwerk als algemeen theoretisch kader.