See Genius!


See
Genius is een bedrijf dat gelooft dat de docent de sleutel is tot uitdagend en leerlinggericht onderwijs. Innovatief onderwijs dat ruimte biedt aan talenten en passies. Om docenten hierbij te ondersteunen, ontwerpt en realiseert het team van See Genius creatieve professionaliseringstrajecten. Technologie speelt hierin een belangrijke rol.

Bij al onze trajecten, of dat nu in het primair, voortgezet of hoger onderwijs is, kijken we eerst naar de visie van de school. Als die niet of onvoldoende uitgekristalliseerd is, ontwikkelen we samen met de school een heldere visie op leren en de rol van technologie daarin. Om van visie praktijk te maken, moet een docententeam deze niet alleen delen, maar ook de kennis en vaardigheden hebben om die visie in de praktijk van het leren te kunnen realiseren. See Genius kan daarbij ondersteunen met trainingen en (onderwijskundige) begeleiding.

Omdat geen enkele school qua ambitie, cultuur, organisatie en faciliteiten identiek is, bieden we elke school een eigen, passende oplossing. See Genius zet daarbij de teamleden in die het beste aansluiten bij de behoefte van de school. Gewoon goed maatwerk dus.

Bekijk de rest van de website om te zien welke activiteiten wij uitvoeren en wat we voor u kunnen betekenen. En neem gerust contact met ons op.

Fons van den Berg