Waar half Nederland zich blind staart op wat de Finnen allemaal voor moois doen in het onderwijs (en dat doen ze natuurlijk ook) staan Finse docenten ook open voor de ervaringen uit andere landen. We beginnen met het Nederlandse 1:1-onderwijs al een aardige reputatie op te bouwen in het buitenland. En dus is het eigenlijk niet heel vreemd dat onderstaand verzoek van een Finse collega me bereikt:

As I work as a Finnish language and literature in a Finnish upper secondary school, one of my main areas of teaching is media education, social media, information search and evaluating and digital publishing.

Would you like to recommend me to contact and share ideas and thoughts any Dutch upper secondary schools or teachers who teach special media of digital writing courses or run media education units or departments in one’s school.

Dus: als je op school ervaring hebt met de integratie van sociale media en digitaal publiceren in het curriculum én het lijkt je leuk om die ervaring te delen met Finse collega’s,  dan nodig ik je van harte uit om even contact op te nemen.

Tagged with →  
Share →