iBooks_AuthorDiscussies op LinkedIn, ik probeer er meestal een beetje bij uit de buurt te blijven, want is vooral een leuke bezigheid voor wie zich wil wentelen in het eigen gelijk. Maar soms, soms is het sterker dan ik en dan reageer ik … toch.

Zo ook op een discussie in de groep Tablets in het Onderwijs. Menno van Hasselt plaatste een bericht over een presentatie, of beter: een stapel dia’s van uitgeefmoloch Malmberg over wat hun visie op tablet in het onderwijs zou zijn. Dat is belangrijk, dat uitgevers een visie hebben en ook dat ze zich bezig houden met de rol van tablets in de klas. Maar Malmberg kwam niet verder dan dit: een stel inspiratieloze, richtingloze PowerPointdia’s vol algemeenheden gepresenteerd op (nota bene) het Nationaal Managementcongres. Voor je verder leest, bekijk die PDF.

Ik moest reageren … kon niet anders. Dit is wat ik schreef.

Dit is toch helemaal geen visie.
Dit is een rommelige poging van een uitgever te rechtvaardigen dat ze nog helemaal niets aan vernieuwende interactieve content voor mobiel platforms hebben. De methode-apps zijn de educatieve variant van magnetronmaaltijden.

De Apps zelf zijn verre van praktisch bruikbaar en blijven qua functionaliteit ver achter bij Apps als iBooks en Inkling en de content is 100% dezelfde als voor het tijdperk van mobiele onderwijstoepsassingen en 0% interactief.

We zijn nu royaal 3 jaar in het tablettijdperk en eerlijk gezegd heeft geen enkele educatieve uitgever van naam laten zien dat ze een visie (of überhaupt een antwoord) hebben op tablets in het onderwijs … behalve dan het opwarmen van hun papieren methodes met een sausje van digitale halfslachtigheid.

Het boekengeld gaat eruit dames en heren uitgevers en dat betekent dat scholen straks helemaal geen geld meer hebben om die lauwe contentkliekjes op de tablets van onze leerlingen te zetten En wat veel belangrijker om te realiseren is, is dat als ze het geld wel zouden hebben, dan willen ze het zeker niet uitgeven aan museumstukken die als belangrijkste kenmerk hebben ‘dat de boekentas lichter wordt’. Uitgevers denken dat docenten en leerlingen te paaien zijn met een 8-jaar oude methode achter glas die is opgeleukt  met een split screen, een halfwassen annotatie-optie of  de mogelijkheid om prikkers in je tekst te zetten. Think again.

Ontwikkelgelden zijn gaan zitten in opties die het leerlingen op een iPad moeilijker maakt dan leerlingen met een stuk van een dode boom. Tablets in de klas betekenen een prominentere rol van mobiele technologie in het leerproces. Veel docenten zien gelukkig ook dat dat vraagt om een andere didactische benadering en een andere lesontwerp. En de boeken-met-een-stekker van onze educatieve uitgever doen niets anders dan de docent achterlaten met het besef dat daar dus niets te halen valt. Brammetje Horlepiep kijken wordt voor hedendaagse leerlingen echt niet leuker omdat het op een iPad kan. Ze willen iets wezenlijk anders kijken en ze willen actief mee kunnen doen, want dat zijn ze gewend.

Maar het goede nieuws is, dit is een geweldige kans. Op een aantal scholen waar ik een bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs, zie ik docenten prachtige iBooks maken. Gewoon, na een dagje training. En die iBooks, dames en heren uitgevers, gaan straks naar de Book Store. Voor een fractie van wat jullie aan licentiegelden vragen voor boeken-uit-een-andere-tijd gepresenteerd in Apps van het stadium 0.1. En met die boeken,  kunnen scholen, ouders, kinderen wel op een eigentijdse manier ervaren hoe het is om met digitale content te leren. Docenten krijgen dankzij het onvermogen van uitgevers om de tijdgeest te lezen, weer hun vak terug – mooie lessen maken die passen bij de visie en praktijk van de school zonder gegijzeld te worden door methodes.

Tagged with →  
Share →
 • Pingback: Uitgevers, tablets en visies | Tablets in de kl...()

 • Planetary Paul

  > Docenten krijgen dankzij hert onvermogen van uitgevers om de tijdgeest te lezen, weer hun vak terug

  Eigenlijk niks mis mee, al is het via een niet bedoelde omweg……

 • Pingback: Uitgevers, tablets en visies | Gadgets en onder...()

 • Chris Everaard

  Fons, als mede auteur en naamgever van het document waar het hier over gaat voel ik me natuurlijk geroepen om te reageren. Deze reactie heb ik op de Linkedin groep waar dit onderwerp naar voren kwam gepost.

  De boodschap die ik in de presentatie naar voren probeer te laten komen is dat tablet onderwijs een geïntegreerd onderdeel gaat uitmaken van de leeromgeving zoals de school die voor zich ziet. Tablets staan niet op zich (zoals ze nu wel nog doen). Bepaalde taken of activiteiten doe je op je tablet, bepaalde activiteiten op een pc of laptop en je kan er de voorkeur aan geven om sommige taken ook nog gewoon van papier te doen. Dat kan liggen aan de aard van de taak of activiteit (samenwerken, uitzoekwerk, lezen, oefenen) of aan de omstandigheden waarin je zit (mobiel, thuis, in de klas). Soms is een app het best geschikt voor de taak en soms een (mobiele) website een eBook of een heel ander medium. Als school heb je hierin de vrijheid om je eigen mix te kunnen inzetten. Zoals aangegeven maken al deze leeractiviteiten onderdeel uit van een leeromgeving en dat betekent dat data rond voortgang etc. een belangrijkere taak innemen.

  Tot zover is dit een boodschap die, denk ik, door meerdere gedeeld wordt. Een uitgever als Malmberg is echter ook een brede uitgever met een groot portfolio. De eerste stappen die afgelopen jaar zijn gezet waren er mede op gericht om zo snel mogelijk een zo groot mogelijk deel van dit portfolio te kunnen bedienen. Dat gaat nu op een manier die didactisch heel erg vergelijkbaar is met de wijze waarop het materiaal voordat de tablet er was wordt ingezet. De deskundigen van tablets in het onderwijs zijn natuurlijk op de hoogte dat een tablet meer mogelijkheden biedt en gaan er vanuit dat het aanbod hier ook optimaal gebruik van maakt. Dat wij, op onze weg, zoveel mogelijk van onze gebruikers proberen te bedienen zorgt ervoor dat de stapjes wellicht wat kleiner zijn dan jij verwacht of hoopt. Dat is geen verschil in visie, maar een verschil in tempo.

  • Dag Chris,

   Wat goed dat je de conversatie aan gaat.

   Als ik je reactie zo eens door lees dan zijn we het eigenlijk op vrijwel alle fronten met elkaar eens. Maar …

   Het grote verschil in opvatting zit ‘m volgens mij in het gegeven dat uitgevers (niet alleen Malmberg hoor) de afgelopen drie jaar vooral bezig lijken te zijn geweest ‘het boek’ integraal, zonder inhoudelijke of onderwijskundige aanpassingen beschikbaar te stellen in App-vorm. Mijn ervaring bij de scholen waar ik mee werk is dat docenten vooral over dat aspect zeer ontevreden zijn.

   Veel docenten zien de tablets als een goede katalysator voor onderwijskundige en onderwijsinhoudelijke vernieuwing. Door daar met de methodes niet op aan te sluiten (lees: door het boek van een stekker te voorzien) bieden uitgevers niets wat docenten voorziet van vakinhoud voorziet dat bij een veranderde didactische situatie aansluit.

   Zelfs docenten die ‘ondanks’ een tablet in de klas willen blijven werken met de methodes spreken regelmatig hun onvrede uit over de methode-apps. Ze bieden namelijk geen enkele functionele meerwaarde ten opzichte van een papieren versie. Sterker nog: ze worden vaak als omslachtig, gezocht en onpraktisch ervaren. Oude wijn in nieuwe zakken met een kind- en docentonvriendelijke sluiting.

   Ik denk dat er wel degelijk een verschil in visie is én in tempo. Visie hebben betekent dat je weet waar je heen wilt. Ik zie echter de meeste uitgevers tergend langzaam een andere richting op gaan dan een groot deel van de scholen in Nederland en daarmee wordt het gat (noem het gerust een kloof) tussen wat de scholen willen en wat uitgevers bieden gestaag groter en groter. Tijdens het uitgeversdebat op de IPON2013 heb ik een collega van je met droge ogen horen beweren dat ‘docenten eigenlijk gewoon een methode willen’. Werkelijk!? Het concept van ‘de methode’ begint sleets te worden en sluit (en deze discussie geeft daar al blijk van) niet goed aan bij de veranderende onderwijspraktijk.

   Uitgeven voor tablets vraagt mijn inziens om een ander uitgeef- en verdienmodel en dat betekent dat je ontwikkelaars en auteurs nodig hebt met kennis van (digitale) zaken en moderne didactiek die zich meer richt op de individuele leerling en zijn leerbehoefte. Moderne uitgevers met een creatieve blik op hoe je educatieve content aan de man brengt hebben de toekomst … en een baan in die toekomst.

 • Pingback: Uitgevers, tablets en visies | Online uitgeven ...()

 • Pingback: Uitgevers, tablets en visies | ICTMind | Scoop.it()

 • Pingback: Uitgevers, tablets en visies | Tools en tips on...()

 • Annemiek de Groot

  Hallo Fons, interessante waarneming doe je hier, dat was ons ook al opgevallen. Maar afgezien van de redenen van de grote uitgevers om niet met vernieuwende materialen te komen, twijfel ik wel aan je visie op de toekomst van het leermateriaal. Ik denk dat leerkrachten helemaal geen tijd hebben om thuis ook nog iBooks in elkaar te gaan zetten, hoe makkelijk de tool ook. Vermoedelijk komt de oplossing hier eerder van kleine, innovatieve uitgeverijen dan van leerkrachten of grote uitgevers. Wij zelf doen in ieder geval al een poging met Duh boekjes! 😉

  • Dag Anneniek, dank voor je reactie.
   Ik zie genoeg docenten en leerkrachten die echt prachtig materiaal maken met iBooks Author. Niet alle docenten zullen daar zin, tijd en vaardigheden voor hebben. Maar het hoeven ook niet alle docenten te zijn die zich op het ontwikkelen (of arrangeren) van leermaterialen. Scholen (en hun besturen) of samenwerkingsverbanden zoals de iScholenGroep kunnen instrumenteel zijn bij een mogelijke ontwikkeling in de richting van mijn ‘visie’

   En ondanks dat je niet mijn visie deelt organiseren jullie toch trainingen iBooks Author voor docenten zie ik. Da’s dan vast voor die enkele liefhebber 😉