Ons credo

And while some may see them as the crazy ones, we see genius.

Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.

Lees meer

See Genius is een team van onderwijsspecialisten met lange én brede ervaring in het begeleiden van en adviseren van scholen die kiezen voor  1:1-onderwijs met Apple-technologie. Daarbij gaat het niet om de implementatie van het technische aspect van zo’n traject (daar hebben we partners voor) maar juist om de onderwijskundige en -inhoudelijke realisatie. See Genius draagt bij aan een heldere, moderne (innovatieve) onderwijsvisie en begeleidt de professionele ontwikkeling van leraren met als doel ze volledig vertrouwd te maken met lesgeven en leren in een 1:1-situatie.

Steeds meer scholen kiezen voor 1:1-onderwijs. Dat wil zeggen dat zij leerlingen en docenten voorzien van een laptop of tablet als leer- of doceermiddel. En steeds meer scholen kiezen daarbij voor Apple-technologie (MacBooks en iPads). Hoewel dat vooral een een technologische innovatie lijkt te zijn, zien wij dat primair als een onderwijsinnovatie. We geloven dat de docent de sleutel is tot uitdagend en leerlinggericht onderwijs. Innovatief onderwijs dat ruimte biedt aan talenten en passies. Om docenten hierbij te ondersteunen, ontwerpt en realiseert het team van See Genius creatieve professionaliseringstrajecten. Technologie speelt hierin een belangrijke (maar zeker niet exclusieve)  rol.

Bij al onze trajecten, of dat nu in het primair, voortgezet of hoger onderwijs is, kijken we eerst naar de visie van de school. Als die niet of onvoldoende uitgekristalliseerd is, ontwikkelen we samen met de school een heldere visie op leren en de rol van technologie daarin. Om van visie praktijk te maken, moet een docententeam deze niet alleen delen, maar ook de kennis en vaardigheden hebben om die visie in de praktijk van het leren te kunnen realiseren. See Genius kan daarbij ondersteunen met trainingen en (onderwijskundige) begeleiding.
Omdat geen enkele school qua ambitie, cultuur, organisatie en faciliteiten identiek is, bieden we elke school een eigen, passende oplossing. See Genius zet daarbij de teamleden in die het beste aansluiten bij de behoefte van de school. Gewoon goed maatwerk dus.
Bekijk de rest van de website om te zien welke activiteiten wij uitvoeren en wat we voor u kunnen betekenen. En neem gerust contact met ons op.